Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

't Oerd

Provincie: Friesland
Plaats: Buren - Ameland

Aantal kilometers: 4

Tijdsduur: ca. 1 uur


Uniek natuurgebied tussen Noordzeestrand en het Wad

Parels in de Waddenzee worden de Waddeneilanden wel genoemd. Ameland is zo’n parel. Het hele eiland is mooi, maar de oostpunt met ‘t Oerd, de Hon en de Kooioerdstuifdijk is nog mooier dan mooi. Met 1100 hectare duinen, kwelders en wad is het een uniek gebied van It Fryske Gea. Absoluut hoogtepunt is de 24 meter hoge Oerdblinkert. Als vogelrijk natuurgebied is het van internationale betekenis. Aan de ene kant het Noordzeestrand met de prachtige duinenrijen en aan de andere kant het Wad en de kwelders. Tussen de duinen en kwelders ligt een gebied met een rijke verscheidenheid aan begroeiing. Met duizenden rusten de vogels bij hoog water op de kwelders, bij eb zoeken ze voedsel op het Wad. Er broeden meer dan 60 soorten vogels. Ook voor planten, bloemen en vlinders is het een paradijsje.

Start
Splitsing fietspad Oerderduin. Het startpunt is bereikbaar op de fiets via de fietspaden door de duinen en langs het Nieuwlandsreid. Dit is een groot kweldergebied met een eigen karakter. Heen en terug is een andere route mogelijk.

Let op
Aangepast schoeisel in natte perioden.
Bij extreem hoog water is de route niet begaanbaar.


Terug naar de inhoud