Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Dashorsterpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Woudenberg

Aantal kilometers: 12,5
Tijdsduur: ca. 2,5 uur

Het Dashorsterpad gaat door weilanden, langs boerenerven en delen van de Grebbelinie in het buitengebied van Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden in de Gelderse Vallei.

De omgeving van Dashorst
Een gedeelte van het gebied waar je tijdens de wandeling langskomt, wordt ook wel Dashorst genoemd en dankt zijn naam waarschijnlijk aan Hoeve Dashorst. De markante schaapskooi die bij de hoeve hoort, is zeker de moeite waard om even bij te blijven stilstaan. Typerend voor deze schaapskooi van het zeer oude Utrechtse type zijn de gepotdekselde zijwanden en het stijlwerk aan de buitenzijde.
Ook gaat de wandelroute langs de Dashorsterweg, waar je op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland loopt. Meer dan 100 jaar geleden heette deze weg nog Tabakssteeg. Tot het einde van de 19e eeuw was naast akkerbouw de tabaksteelt (vanaf ca. 1750) namelijk ook een belangrijke bestaansbron in dit gebied.

De Grebbelinie

               

De Grebbelinie is een verdedigingslinie in de Gelderse Vallei, lopend van de Nederrijn tot aan het Eemmeer. De linie is aangelegd vanaf 1744 en in de tweede helft van de achttiende eeuw is zij verder versterkt. Door het onder water zetten van stukken land (inundatie) kon de opmars van de vijandelijke legers aanzienlijk worden bemoeilijkt. De inundaties werden geregeld door talrijke sluizen en stuwen, die beschermd werden met behulp van aarden verdedigingswerken, zoals voorposten en schansen. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de linie versterkt met talrijke kazematten en veldversterkingen. Al deze kenmerkende elementen verwijzen tot op de dag van vandaag naar de bijzondere geschiedenis van de Grebbelinie.


Meer informatie over deze route:
https://kompenpaden.nl/klompenpad/dashorsterpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud