Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Muiderbergroute

Provincie: Noord-Holland
Plaats: Muiderberg
Aantal kilometers: 10
Tijdsduur: ca. 2,5 uur


Wat weggedrukt achter de snelwegen A1 en A6 ligt tussen Muiderberg en Muiden een oer-Hollands landschap met strakverkavelde, smalle weilanden, gescheiden door sloten en bijna vrij van bebouwing. Over de grasdijk langs het IJsselmeer voert de route naar Muiden, een voormalige vestingstad met een van de beroemdste kastelen van Nederland. Op de terugweg volgt de wandeling de dijk langs het IJmeer.

Routebeschrijving
A. Vanaf hotel ra over wandelpad door de brink en aan eind la (Brink) richting bos. Einde ra en op de driesprong la. Over de weg of even de dijk opklimmen en hierover lopen.

B. Na wit huis met rood-witte luiken, bij bocht in de weg, trap omhoog (vanaf de weg), door hek en over de dijk.

C. Na tankhindernis, bij het meer voor het Muiderslot la de dijk af, door of over hek en langs het meer (slot aan rechterhand), tot op de verharde weg. Ra over een brug, langs het Muizenfort en op Y-splitsing ra. Voor de brug en sluizen la langs water, met de bocht mee naar links en eerste weg ra.

D. Na de brug met sluizen, la wandelpad in. Einde la en eerste ra door bos. Op volgende T-splitsing la en ra langs sportvelden.

E. Uit bos einde pad la en eerste ra door woonwijk (Nooit Gedacht). Weg helemaal uitlopen. Einde ra Zuidpolderweg, weg uitlopen over het fietspad. Op kruising la en fietspad langs het kanaal uitlopen tot stoplichten. La over de Hakkelaarsbrug en rd richting Muiderberg. Na de begraafplaats rechts aanhouden, tot het eindpunt.

Brink
Is een idyllischer start denkbaar dan de ruime, met verspreide bomen begroeide brink van Muiderberg? Wie wil kan er op zoek naar Floris V-monumenten: de in 1996 geplante Florisboom nabij de oude, omgezaagde Florisboom aan de ingang van het Echobos en de oude Floris V-steen bij de Boskapel er schuin tegenover. Hier blies de graaf volgens overlevering in 1296 z’n laatste adem uit.

IJsselmeerdijk
Voorbij Muiderberg volgt de route het graspad over de kruin van de IJsselmeerdijk tot vlak voor het Muiderslot. Deze dijk moest tot de voltooiing van de Afsluitdijk het land beschermen tegen de Zuiderzee. De polder is echt veenweideland, te herkennen aan de lange, smalle percelen, gescheiden door sloten. Van oudsher is het in gebruik als grasland omdat de grond te nat is voor akkerbouw. Bij helder weer is het uitzicht vanaf de dijk weergaloos. Links het groene, vlakke weiland, rechts ligt het weidse IJsselmeer.

Zeesluizen
Een vrijwel intacte tankhindernis uit de mobilisatie van 1939/1940 is het eerste zichtbare element van de verdedigingswerken rond de voormalige vesting Muiden. Haar strategische ligging aan de monding van de Vecht leidde al in de 13e eeuw tot de aanleg van het Muiderslot. Daarna maakte Muiden eerst deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie (midden 17e eeuw) en later van de gemoderniseerde Nieuwe Waterlinie (1822). In 1901 hoorde de vesting Muiden bij de Stelling van Amsterdam. Deze linies hielden vijanden buiten de deur door een brede strook land onder water te zetten. Zo werd het westen van Nederland verdedigd. Waar de route Muiden binnenkomt ligt links het vooruitgeschoven Muizenfort, dat oorspronkelijk de Zeedijk en de doorgang naar de Naardertrekvaart beschermde. Later werd het fort onderdeel van de verdediging van de Zeesluizen. Die sluizen openden in 1672 en vormden tot de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal (1952) een belangrijke verbinding voor het scheepvaartverkeer tussen Amsterdam en de Rijn. Ze waren ook een belangrijk onderdeel van de waterlinie.

Muiderslot
Bij de sluizen kunt u rechtsaf voor een bezoek aan het Muiderslot. Het Muiderslot staat te boek als best bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland. In 1825 werd het van de sloophamer gered en in 1878 werd het slot als Rijksmuseum heropend. Volg de Gouden Eeuw Rondleiding en bekijk alle schilderijen, gebruiksvoorwerpen en meubels. Speciaal voor kinderen zijn de Torenroute en de Ridderroute.

De strategische betekenis van de monding van de Vecht werd al door graaf Floris V onderkend: hij gaf rond 1280 opdracht tot de bouw van het Muiderslot. In 1296 namen opstandige edelen de graaf gevangen en vermoordden hem in Muiderberg. Vlak daarna werd de burcht verwoest en rond 1350 herbouwd.

Tot grote bloei kwam het slot onder dichter, schrijver en historicus Pieter Cornelisz. Hooft, die er van 1609 tot zijn dood in 1647 in de zomermaanden woonde. Hier ontving hij zijn geleerde en artistieke vrienden, onder wie Vondel, Huygens en Cats. Samen werden zij bekend als de Muiderkring.

Stuwwal
Muiderberg ligt op een restje stuwwal, gevormd in de voorlaatste ijstijd. Het landijs strekte zich toen uit over het noordelijk deel van Nederland en schoof met gigantische kracht de ondergrond samen tot stuwwallen. Aan de rand van de brink, bij het hotel, was de eindhalte van de Gooische stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi en Muiderberg.Bron: www.anwb.nl

Terug naar de inhoud