Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Cotlandenpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Amerongen / Leersum

Aantal kilometers: 11,5
Tijdsduur: ca. 2,5 uur

Het Cotlandenpad voert je langs de mooie landgoederen, boerenerven, zuwes en lanen in Amerongen en Leersum. Je wandelt o.a. langs de Slot Zuylestein, Kasteel Amerongen en de Amerongse Bovenpolder. Vanaf een uitkijkplatform heb je een mooi zicht over de Amerongse Bovenpolder, een uiterwaard gelegen aan de Nederrijn tussen de voormalige steenfabriek bij Elst en het sluizencomplex van Amerongen, welke is omgevormd tot natuurreservaat.Lanen en Zuwes
Het gebied Langbroekerwetering is een uniek cultuurhistorisch landschap dat is ontstaan in de Middeleeuwen. Karakteristiek voor dit landschapsgebied is de langgerekte verkaveling. De lengterichting in het landschap wordt versterkt door bospartijen van de landgoederen en lijnvormige landschapselementen als knotbomenrijen, lanen en zuwes. Het gebied is relatief goed bewaard gebleven, mede door de combinatie van particuliere landgoederen en landbouw.

Een zuwe is een (water)scheiding tussen verschillende delen van de verkaveling. Zuwes zijn nog steeds herkenbaar in het landschap als kades met opgaande beplanting. Lanen hebben een uitzonderlijke betekenis voor het landschap. Naast een hoge natuurwaarde, voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen, hebben lanen een enorme landschappelijke- en belevingswaarde. Lanen zijn levende architectuur en daarom belangrijke cultuurhistorische elementen in het landschap. Op landgoederen heeft men bewust gebruik gemaakt van deze eigenschappen. Lanen symboliseren status en allure.

Deze route vooert onder andere langs de landgoederen Zuylestein en Kolland. Voor deze landgoederen zijn lanen van grote betekenis. De naam van het pad is gekozen omdat op beide landgoederen de zogenaamde cotlanden voorkomen. Dit zijn kleine percelen die in pacht uitgegeven werden aan onvrijen. Dat was bijzonder, want onvrijen, zogenaamde keuters, geen recht hadden op grond. Ze woonden in een kot of cote.


Meer informatie over deze route:
https://kompenpaden.nl/klompenpad/cotlandenpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud