Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Rijnstrangenpad

Provincie: Gelderland
Plaats: Oud-Zevenaar
Aantal kilometers: 14
Tijdsduur: ca. 3½ uur


Ontdek het mooie buitengebied van Aerdt, Pannerden en Oud-Zevenaar. Wandelen door ruig rivierenlandschap met uiterwaarden en rabatten, over dijken, via twee trekpontjes, langs een gemaal en oude verdedigingswerken.De Rijnstrangen

Doit klompenpad loopt aan weerszijden van de Oude Rijn en de Oude Rijnstrang, beide waterlopen herinneren aan de tijd dat de grote rivier hier stroomde. In die tijd was het leven langs de rivier zeer dynamisch, zowel bron van bestaan als een regelrecht gevaar. In de Rijnstrangen liggen vruchtbare akkers en weiden dankzij rivierafzettingen en er liggen dikke kleipakketten waarvan de steenindustrie tot op de dag van vandaag gebruik maakt. Men vindt de moerassige delen die tenen en riet leverden en waar het goed vissen en jagen was. Door de eeuwen heen veroorzaakten hoge waterstanden echter ook ernstige overstromingen waaraan wielen of waaijen nog herinneren. Sinds het Rijnwater via het Pannerden s Kanaal loopt, dijken zijn versterkt en gemalen overtollig water wegpompen, is een nieuwe periode aangebroken.


De Kleine Geldersche Waard is jaarrond vogelrijk, direct vanaf het klompenpad is het zichtbaar. De aanwezigheid van bevers maakt het gebied aantrekkelijk. De combinatie van meidoornstruwelen, sleedoorn, bramen met wilgenbosjes en rietpercelen maken het landschap op de route zowel ruig als gevarieerd. Op agrarische gronden komt u wellicht vee tegen, houd een gepaste afstand. Ook in historisch opzicht kende het gebied veel dynamiek, tweeduizend jaar geleden als buitengrens van het Romeinse Rijk en tijden de Tachtigjarige Oorlog een verdedigingslinie bestaande uit schansen.Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/rijnstrangenpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud