Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Slagmaatpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Bunnik
Aantal kilometers: 7
Tijdsduur: ca. 1½ uur


Wandelen over Fort bij Vechten, door een nieuw natuurgebied en over boerenland.


Slagmaat
Vroeger was het gebied tussen Bunnik en Houten opgedeeld in een aantal grotere en kleinere gerechten. Een gerecht was een voorloper van de huidige gemeente. Vechten en Slagmaat waren kleine gerechten waar een groot deel van deze route doorheen voert. De namen Fort bij Vechten en de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat aan de Marsdijk herinneren nog aan het oude gerecht. Alhoewel Slagmaat een klein gerecht was, heeft de boerderij Slagmaat wel dienst gedaan als rechthuis. Boerderij Nieuw Slagmaat werd in 1881 gebouwd.

De naam Slagmaat betekent in gelijke stukken verdeeld hooiland. Een maat is namelijk een stuk grasland dat meestal als hooiland gebruikt wordt. En slag komt van slaan en betekent het land in gelijke stukken verdelen. Het is dus een mooie verwijzing naar hoe de mens eeuwen geleden het land geschikt maakte voor bewoning en landbouw.


Startpunt:
Fort bij Vechten
parkeerplaats Achterdijk 21
3981 HA Bunnik
(betaald parkeren)


Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/slagmaatpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud