Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Hilversums Wasmeer - De Zuid

Provincie: Noord-Holland
Plaats: tussen Hilversum en Hollandsche Rading

De Zuid is een bosgebied zuidelijk van Hilversum en ten noorden van Hollandsche Rading. Het gebied wordt beheerd door het Goois Natuurreservaat.

Het bosgebied van
204 ha. gaat over in de aaneengesloten wouden van de Lage Vuursche en Pijnenburg. Aan de westzijde begrensd door de A27, in het zuiden de Vuurse Dreef en aan de noordoostzijde door de Lage Vuurscheweg. In de oostelijke hoek ligt het Smithuyserbos. Het gebied wordt doorsneden door het Jeneverpad, een oude smokkelaarsroute die uitkomt op de Hollandse Sloot. De smokkelroute door het Gooierbos was bedoeld om de Utrechtse belasting op jenever te ontduiken. De Hollandse Sloot was de grens tussen Holland en Utrecht. Het is een rechte lijn langs een greppel die al in 1532 werd gegraven om de grens tussen het graafschap Holland en het Sticht Utrecht aan te geven.

Het gebied bestaat uit een aantal deelgebiedjes met veelzeggende namen als Bosberg, Hengstenberg, Dassenbos en Erfgooiersbos. Het oorspronkelijke Erfgooiersbos, het laatste ‘oerbos’ in het Gooi, werd hier rond 1600 gekapt. Honderd jaar geleden was De Zuid nog een open heide. Na de Tweede Wereldoorlog is hier het dennenbos aangeplant.

In dit gebied ligt het Hilversumse Wasmeer,
eens gelegen te midden van de uitgestrekte heide. Mede door de voedselarme en zure bodem kwam rond deze plas een interessante flora tot ontwikkeling. Door vervuiling, verrijking en te sterke verzuring verdween deze flora bijna. Door begrazing en door in 1995 te plaggen, de opslag te verwijderen en de bosrand te terug te dringen, heeft de oorspronkelijke vegetatie weer een kans gekregen. Het gebied is niet ontsloten, maar vanaf het pad langs het raster en vanaf het uitzichtpunt is het gebied goed te overzien. Vogelsoorten als wilde eend, bergeend, fuut, geoorde fuut en dodaars zijn regelmatig aanwezig. Boven en rond het water vliegen in de zomer diverse libellensoorten rond.
Ietse verderop aan de overkant van het open veld ligt De Blokhut. Dit is de thuisbasis van de grazers (Schotse Hooglanders en schapen) die hier lopen.

Diep verscholen in het Smithuyserbos kun je nog op een in 1938 gebouwd gemeentelijk monument stuiten.
Wolfsdreuvik, zoals het gebouw werd genoemd en dat ‘wolfsheuvel’ betekent, is een middeleeuws aandoend bakstenen gebouw bestaande uit twee bouwdelen. Het grootste bouwdeel bevat een keuken, jacht/woonkamer en dakterras. Dit hoofdgebouw wordt geflankeerd door een smalle, hoge toren die aanvankelijk als uitkijkpost dienst kon doen, totdat de bomen het uitzicht ontnamen.

Kijk voor wandelroutes in de gebieden van het Goois Natuurreservaat op https://gnr.nl/ga-de-natuur-in/wandelen/

Terug naar de inhoud