Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Aderwinkelpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Driebergen-Rijsenburg
Aantal kilometers: 11
Tijdsduur: ca. 2½ uur


Het Aderwinkelpad leidt u door het mooie buitengebied van Driebergen-Rijsenburg en Bunnik, rondom de Langbroekerwetering. In het karakteristieke cope-landschap met de langgerekte verkaveling, versterkt door bospartijen van de landgoederen en lijnvormige landschapselementen als knotbomenrijen, lanen en zuwes.


Lanen en zuwes

Het Langbroekerweteringgebied is een uniek cultuurhistorisch landschap, ontstaan in de middeleeuwen, gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. Karakteristiek voor dit landschap is de langgerekte verkaveling. De lengterichting in het landschap wordt versterkt door bospartijen van de landgoederen en lijnvormige landschapselementen al knotbomenrijen, lanen en zuwes.


Lanen hebben een uitzonderlijke betekenis in het landschap. Lanen zijn de levende architectuur. Lopend in een laan tussen de enorme zuilen en onder een indrukwekkend takkengewelf voelt een mens zich nederig. De bomen staan in dit gebied al veel generaties en hebben al vele stormen en mensenlevens overleefd. Deze grote oude bomen (omlooptijd tot 500 jaar) maken de geschiedenis zichtbaar en de oerkracht van de natuur voelbaar. Op de landgoederen heeft men bewust van deze eigenschappen gebruik gemaakt: hier symboliseren lanen status en allure. Geen wonder dat lanen hoog gewaardeerd worden door het publiek. Oude lanen zijn schaars in Nederland en worden terecht gezien als monumenten van cultuurhistorie.


Een zuwe is een (water)scheiding tussen de verschillende delen van de typische cope verkaveling. Tussen twee watergangen ligt een begaanbare kade met een laanbeplanting. De hoofdrichting van de lanen en zuwes is evenwijdig met de langgerekte verkaveling en staat loodrecht op de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn.Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/aderwinkelpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud