Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Breeschoterpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Renswoude
Aantal kilometers: 6
Tijdsduur: ca. 1½ uur

Wandelen langs de bossen van het buitengebied van Scherpenzeel.


Restaurant De Dennen is tevens het startpunt van het Daatselaarpad (11 km). Het gebied waar beide routes doorheen voeren, was vroeger erg drassig. Rond 1875 was een groot deel van de omgeving één grote moerassige heidevlakte met een paar vennetjes. Op de hogere dekzandruggen lagen boerenhoeven met kleine stukjes grond. Om de landbouw verder te ontwikkelen en grootschaliger te maken, werden grote stukken heide ontgonnen. Op plaatsen waar de grond niet geschikt was voor landbouw werd bos aangeplant. Vanwege de drassigheid gebeurde dit op zogenaamde rabatten. Dit zijn opgehoogde stukken grond tussen ontwateringsgreppels, zodat de bodem droog genoeg was om de bomen te laten groeien. Het naaldhout dat in het gebied is geplant, werd gebruikt voor het stutwerk in de kolenmijnen. Pas rond 1930 zijn de laatste delen van dit gebied ontgonnen.

Startpunt:
Restaurant De Dennen
Utrechtseweg 34
3927 AW Renswoude


Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/breeschoterpad/

Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud