Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Rhenoijschepad

Provincie: Utrecht
Plaats: Rhenoy
Aantal kilometers: 14
Tijdsduur: ca. 3 uur

Klompenpad langs vroegere verdedigingswerken, schilderachtige dorpen, boomgaarden en langs de Linge in het prachtige buitengebied van Geldermalsen.


Kastelen langs de Linge

Zowel in Rhenoy als Acquoy waren kastelen aanwezig, gebouwd in de 13de en 14de eeuw. In Rhenoy zijn de contouren van de vroegere ringburcht de Oudenborch te herkennen aan de ronde perceelgrens. Deze kastelen zijn rond 1800 afgebroken. Ook elders doen al dan niet verdwenen kastelen herinneren aan de levendige handel langs de Linge. Voordat de Linge bedijkt was, konden schepen varen tot aan de gracht van een kasteel. Voor het laden en lossen was dit praktisch. Keerzijde was dat het water vrij spel had waardoor dorpen vaak overspoeld werden. Na de bedijking werden pakhuizen gebouwd, die nog steeds langs de Lingedijk te zien zijn.


Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een groot deel van het Klompenpad loopt door inundatiegebieden van de Nieuwe Hollandse Walterlinie. Mocht deze in werking treden dan is het pad niet bewandelbaar! En dat is precies wat deze linie beoogde: in tijden van oorlog het de vijand onmogelijk maken om lopend of varend op te rukken naar Noord- en Zuid-Holland. Hiertoe kon een groot gebied ondiep onder water worden gezet, de zogenaamde inundatievelden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst voor UNESCO werelderfgoed en heeft de status van Nationaal Landschap. Onderweg maakt u kennis met diverse elementen van de linie.


Sluiswachter bij de Linge

Fort Asperen is gebouwd om samen met fort Nieuwe Steeg (tegenwoordig GeoFort) de sluizen, de Linge en het doorgangspunt over de dijk te verdedigen. De Linge en de sluizen waren van groot strategisch belang voor het onder water zetten van dit deel van de Waterlinie. Bij de bouw in 1845 bestond het fort alleen uit een 'bomvrije toren' met een gracht erom heen. Rond 1880 bleek het door de uitvinding van nieuw en sterker geschut noodzakelijk extra versterkingen aan te brengen. Aan de oostkant werd een halfronde 'contrescarp' met een kanonremise en hoge aarden dekking aan de toren toegevoegd.

Op het terrein liggen ook de fortwachterswoning en de originele oude artillerieloods (uit 1880), het gebouw waarin nu de taveerne gevestigd is. Verder zijn er nog 4 'scherfvrije' observatieposten te zien uit 1914. De houten brug over de fortgracht is nagemaakt naar originele tekeningen. Valk vóór het fort liggen de gerestaureerde waaiersluizen uit 1815, een uniek sluissysteem waarmee het land rondom Asperen onder water kon worden gezet.

Meer informatie over deze route:
https://
klompenpaden.nl/klompenpad/rhenoijschepad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud