Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Amerongse Bovenpolder

Provincie: Utrecht
Plaats: Amerongen

Aantal kilometers: 5

Tijdsduur: 1,5 uur

De Amerongse Bovenpolder is na 25 jaar van plannen maken in 2016 omgevormd tot de grootste natuurparel in de Utrechtse uiterwaarden. Het gebied is nóg unieker en mooier gemaakt door de aanleg van kwelmoeras, nieuwe natuur en een kwelgeul.

Van 1 april tot 1 oktober is in de polder een vier kilometer lange wandelroute uitgemaaid. Je krijgt vanaf deze route een goed beeld van de schoonheid van het terrein. Tijdens dit seizoen kun je als bezoeker de uitbundige bloei van de vele bijzondere planten van dichtbij meemaken.

Rijke graslanden
Al vele jaren heeft Staatsbosbeheer het beheer en eigendom van het westelijk deel van de Amerongse Bovenpolder. Samen met het oostelijk deel is dit de grootste natuurparel in de Utrechtse Uiterwaarden! Vanouds komen er zeer gevarieerde graslanden voor die nauw samenhangen met de ligging ten opzichte van de rivier en heuvelrug. Zo komen er de zogenoemde stroomdalgraslanden voor die vlakbij de rivier liggen en zeer rijk zijn aan plantensoorten als beemdkroon, bevertjes, karwijvarkenskervel en grote pimpernel. Maar niet alleen planten profiteren van deze mooie graslanden, want met regelmaat broedt de zeldzame kwartelkoning in het gebied!

Fantastisch kwelmoeras
Vanuit de Utrechtse Heuvelrug stroomt er grondwater naar de lagergelegen uiterwaarden langs de Neder-Rijn. Dit grondwater (kwelwater) is zeer schoon en is voor sommige zeldzame planten essentieel. In het terrein van Staatsbosbeheer is op een plek waar dit grondwater naar bovenkomt een stuk grond afgegraven. Het is een afwisselend gebied geworden met water, grazige vegetatie, riet en bosjes. Al snel na de werkzaamheden maakte de kluut en lepelaar gebruik van dit gebied. Ook veel andere vogelsoorten maken dankbaar gebruik van het gebied.

Super kwelgeul
Langs de oude rivierstrang, de Hank, zijn diverse waterranden afgegraven. Deze open plekken in het water zijn geschikt als paaiplaats voor vissoorten. Vissen kunnen namelijk nu vanaf de stuw bij Amerongen de Hank inzwemmen doordat obstakels zijn verwijderd. Door de werkzaamheden is er nu een kwelgeul ontstaan van ca. 6 kilometer waar schoon grondwater in naar bovenkomt en vissen kunnen paaien. De werkzaamheden zijn pas in 2015 nagenoeg afgerond en toch zit de ijsvogel, kleine plevier en kluut nu al in het gebied.
Al met al is de Amerongse Bovenpolder met zijn rijke graslanden en met een fantastisch kwelmoeras en super kwelgeul er nog mooier op geworden. Dit zal in de komende jaren alleen nog maar groeien als de natuur meer en meer bezit gaat nemen van dit prachtige gebied!


Onze wandeling begon vanaf het veerpont Eck en Wiel – Amerongen.
Je kunt de het gebied betreden via één van de toegangshekken aan de Rijnsteeg ter hoogte van Kasteel Amerongen of aan de Lekdijk.
Terug naar de inhoud