Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Zoddenpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Tienhoven en Westbroek

Aantal kilometers: 13
Tijdsduur: ca. 3 uur

Wandelen over laagveen, langs petgaten, door bos en boerenland in het buitengebied van Stichtse Vecht en De Bilt.


Zodden

De route voert door het natuurgebied de Westbroekse Zodden. Zodde betekent laag en moerassig land. In de vroegere moerassen in dit gebied hoopten afgestorven planten zich in duizenden jaren op en zo ontstonden dikke veenlagen. Rond 1400 werd veen afgegraven en gedroogd tot turf. Bij de turfwinning ontstonden petgaten: langgerekte plassen en brede sloten. Op de tussengelegen legakkers werd het veen gedroogd. Toen de behoefte aan turf afnam, groeiden de petgaten langzaam weer dicht. Drijftillen van waterplanten groeiden vast aan oeverplanten en vormden zogenaamd trilveen: een drijvende mat van wortelstokken en plantenresten, waarop nieuwe planten kunnen groeien. Midden in de Zodden is het trilveen te bewonderen en op enkele plekken ook te betreden. Laarzen zijn hierbij een aanrader!


Doordat de natuur haar gang kon gaan ontstond opnieuw moerasbos. Omdat nu nog precies te zien is welke stadia van verlanding in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden, behoort het Oostelijke Vechtplassengebied tot het grootste en meest waardevolle laagveengebied van Europa.


Bert Bospad

Bert Bos (1946-1996) was vanaf 1991 boswachter in de Vechtstreek. Hij spande zich in om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de natuur. Het aanstekelijke enthousiasme waarmee hij dit deed, maakte hem een echte ambassadeur van Staatsbosbeheer. Het naar hem vernoemde wandelpad van 3,5 km door de Zodden loopt dwars door een van "zijn" gebieden, waar hij zich met hart en ziel voor inzette voor de natuur.Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/zoddenpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud