Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud

Derde Erfpad

Provincie: Utrecht
Plaats: Soest

Aantal kilometers: 9
Tijdsduur: ca. 2 uur


Het Derde Erfpad voert je door boerenland, bos, stuifduinen en over dijken in het buitengebied van Soest.
 
Agrarische natuur
Verschillende boeren in dit gebied zetten zich in voor natuur en landschap. Doordat er bijvoorbeeld geen kunstmest wordt gebruikt zijn de slootkanten in de vroege zomer een ware bloemenpracht. Het regenwater dat op de Heuvelrug valt, komt hier in de sloten na duizenden jaren als kwelwater weer naar boven. Kwelwater is uitzonderlijk schoon water en daarom zijn de sloten dus erg schoon. Daardoor komen er veel bijzondere plantensoorten voor zoals de grote ratelaar, waterpunge en gevleugeld hertshooi.

In de Eempolders broeden in het voorjaar ook verschillende weidevogels zoals de kievit, grutto en tureluur. Boeren en vrijwilligers beschermen de nesten en jonge weidevogels. In de winter zie je de ganzen en zwanen in de weilanden. Als je geluk hebt, zie je een paar reeën of hazen in de weilanden. Een aantal boeren heeft een paddenpoel aangelegd. Poelen waren van oorsprong drinkplaatsen voor het vee. Nu vormen ze een goed leefgebied voor onder andere insecten, kikkers en salamanders.

Het Derde Erf
De boerderij het Derde Erf was de derde boerderij als men vanuit de stad Amersfoort over de Birkstraat naar Soest ging. Deze zogenaamde T-huisboerderij werd in de 17e eeuw gebouwd. Bij de T-huisboerderijen is het woonhuis naar twee kanten uitgebouwd. Later is Boerderij het Derde Erf uitgebreid met een bakhuis aan de oostkant. Tegenwoordig is het een biologische bezoekboerderij waar je o.a. terecht kunt voor koffie en thee en producten uit eigen tuin.

Hoogtepunt?
Tijdens dit relatief korte klompenpad is er enorme variatie. Door het bos langs een fraaie vijver, langs de stuifduinen van de Soesterduinen, door weilanden, langs de rivier De Eem en natuurlijk over het boerenerf van het Derde Erf.


Meer informatie over deze route:
https://klompenpaden.nl/klompenpad/derde-erfpad/


Er is ook een gratis app van alle klompenpaden, waarmee je uitstekend kunt navigeren en die je tijdens de route ook voorziet van interessante wetenswaardigheden.

Terug naar de inhoud